zemljište

Traži

Filipana, velika neurbanizirana parcela

Cijena u EUR: 150.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Filipana
Ukupna površina
Cijena u EUR 150.000,00 €

Fažana, Ruže Petrović, Domagoj Todi d.o.o. Rovinj, Srđan

Cijena u EUR: 250.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Fažana
Ukupna površina
Cijena u EUR 250.000,00 €

Svetvinčenat okolica, parcela 850 m2

Cijena u EUR: 87.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Bokordići
Ukupna površina
Cijena u EUR 87.000,00 €

Ližnjan, 6 parcela cca 420-600 m2

Cijena u EUR: 31.500,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Ližnjan
Ukupna površina
Cijena u EUR 31.500,00 €

Trget, parcela 1344 m2

Cijena u EUR: 40.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Trget
Ukupna površina
Cijena u EUR 40.000,00 €

zemljište - Fažana

Cijena u EUR: 36.700,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Fažana
Ukupna površina
Cijena u EUR 36.700,00 €
udaljenost od mora 2 km

Valbandon, građevinska parcela 1630 m2

Cijena u EUR: 180.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Valbandon
Ukupna površina
Cijena u EUR 180.000,00 €

Vodnjan, parcela 7900 m2

Cijena u EUR: 118.500,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Vodnjan
Ukupna površina
Cijena u EUR 118.500,00 €

Krnica, neurbanizirana parcela 5236 m2

Cijena u EUR: 35.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Krnica
Ukupna površina
Cijena u EUR 35.000,00 €

Fažana Valbandon, parcela 380 m2

Cijena u EUR: 69.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Valbandon
Ukupna površina
Cijena u EUR 69.000,00 €

Galižana, parcela 1000 m2

Cijena u EUR: 40.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Galižana
Ukupna površina
Cijena u EUR 40.000,00 €

Štokovci, parcela sa građevinskom dozvolom

Cijena u EUR: 225.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Štokovci
Ukupna površina
Cijena u EUR 225.000,00 €

Baderna, parcela 1650 m2

Cijena u EUR: 80.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Baderna
Ukupna površina
Cijena u EUR 80.000,00 €

Valtura, parcela 786 m2

Cijena u EUR: 49.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Valtura
Ukupna površina
Cijena u EUR 49.000,00 €

Pula, Veli vrh, urbanizirana parcela 382 m2

Cijena u EUR: 26.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Veli Vrh
Ukupna površina
Cijena u EUR 26.000,00 €

Barban okolica, parcela 1200 m2

Cijena u EUR: 30.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Barban
Ukupna površina
Cijena u EUR 30.000,00 €

Pula, polјoprivredna parcela 1200 m2 na Busoleru

Cijena u EUR: 37.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Busoler
Ukupna površina
Cijena u EUR 37.000,00 €

Premantura, parcela 378 m2

Cijena u EUR: 76.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Premantura
Ukupna površina
Cijena u EUR 76.000,00 €

Ližnjan, parcela 1930m2

Cijena u EUR: 240.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Ližnjan
Ukupna površina
Cijena u EUR 240.000,00 €

Fažana, Šurida, građevinska parcela 994 m2

Cijena u EUR: 120.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Šurida
Ukupna površina
Cijena u EUR 120.000,00 €