Višnjan

Traži

Barat, urbanizirana parcela

Cijena u EUR:
kategorija zemljište
Lokacija Višnjan
Ukupna površina 1138 m²
Cijena u EUR