Svetvinčenat

Svetvinčenat ( čakavsko Savičenta, ili Savicjenta [1] ) je općina u Hrvatskoj . Nalazi se u Istarskoj županiji .

Gradovi i naselja u Svetvinčenat

Traži

Svetvinčenat, parcela 828 m2

Cijena u EUR: 39.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Svetvinčenat
Ukupna površina
Cijena u EUR 39.000,00 €

Čabrunići, parcela 33400 m2

Cijena u EUR: 350.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Čabrunići
Ukupna površina
Cijena u EUR 350.000,00 €

Svetvinčenat, parcela 6000 m2

Cijena u EUR: 150.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Svetvinčenat
Ukupna površina
Cijena u EUR 150.000,00 €

Savičenta okolica, parcela 5000 m2

Cijena u EUR: 150.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Bokordići
Ukupna površina
Cijena u EUR 150.000,00 €

Savičenta okolica, kamena kuća za adaptaciju

Cijena u EUR: 110.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Štokovci
Ukupna površina 100 m²
Cijena u EUR 110.000,00 €

Svetvinčenat okolica, parcela 850 m2

Cijena u EUR: 87.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Bokordići
Ukupna površina
Cijena u EUR 87.000,00 €

Štokovci, parcela sa građevinskom dozvolom

Cijena u EUR: 225.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Štokovci
Ukupna površina
Cijena u EUR 225.000,00 €

Svetvinčenat okolica, kuća za adaptaciju

Cijena u EUR: 75.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Svetvinčenat
Ukupna površina 180 m²
Cijena u EUR 75.000,00 €

Svetvinčenat okolica, kuća sa bazenom

Cijena u EUR: 400.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Svetvinčenat
Ukupna površina 300 m²
Cijena u EUR 400.000,00 €

Okolica Vodnjana, kuća u izgradnji s bazenom

Cijena u EUR: 330.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Svetvinčenat
Ukupna površina 200 m²
Cijena u EUR 330.000,00 €

Kamena kuća sa bazenom u okolini Juršića

Cijena u EUR: 285.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Juršići
Ukupna površina 150 m²
Cijena u EUR 285.000,00 €

Kamena kuća sa bazenom u okolici Savičente

Cijena u EUR: 315.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Juršići
Ukupna površina 185 m²
Cijena u EUR 315.000,00 €

Juršići okolica, kuća sa bazenom

Cijena u EUR: 350.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Čabrunići
Ukupna površina 185 m²
Cijena u EUR 350.000,00 €

Režanci, parcela 1300 m2

Cijena u EUR: 39.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Režanci
Ukupna površina
Cijena u EUR 39.000,00 €

Građevinsko zemljište, Cukrići, 588 m2

Cijena u EUR: 21.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Cukrići
Ukupna površina
Cijena u EUR 21.000,00 €

Građevinsko zemljište, 692 m2, Cukrići

Cijena u EUR: 25.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Cukrići
Ukupna površina
Cijena u EUR 25.000,00 €

Građevinsko zemljište, Cukrići, 550 m2

Cijena u EUR: 20.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Cukrići
Ukupna površina
Cijena u EUR 20.000,00 €

Čabrunići, urbanizirana parcela 1800 m2

Cijena u EUR: 130.000,00 €
kategorija zemljište
Lokacija Čabrunići
Ukupna površina
Cijena u EUR 130.000,00 €

Okolica Savićente kuća u izgradnji

Cijena u EUR: 220.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Pajkovići
Ukupna površina 206 m²
Cijena u EUR 220.000,00 €

3 km od Svetvinčenta, kamena istarska kuća + urbanizirano zemljište

Cijena u EUR: 180.000,00 €
kategorija kuća
Lokacija Svetvinčenat
Ukupna površina 152 m²
Cijena u EUR 180.000,00 €