Stanoinvest

Vlasnik: Ivica Salvador
Sjedište: Mutilska 5, 52100 Pula

Telefon: +385 52 388-880 388 881 , 388 882 , 388 883 , 388 884

Fax ; +385(0)52 388 885

Radno vrijeme: 9.00 -19.00 h